درباره ما

موسسه حقوقی و داوری حامیان میزان عدالت به شماره ثبت ۲۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۲۲۷ پس از بررسی نظام های حقوقی در کشورهای پیشرفته و الگو گرفتن از موسسات حقوقی معتبر دنیا Law firm و با مشارکت و همفکری گروهی متخصص و صاحب نام و کارآزموده دادگستری و با بهره مندی از دست آوردهای نوین دانش مدیریت و بررسی نمونه های موجود در کشورهای توسعه یافته « با شعار تخصص گرایی» ؛ مدیریت هوشمند موسسه حقوقی و داوری حامیان میزان عدالت ، کیفیت مشاوره ها و پیگیری پرونده های شما را تضمین می کند.


موسسه حقوقی و داوری حامیان میزان عدالت در کلیه حوزه های معرفی شده از تجربه و رزومه قابل توجهی برخوردار است و در تمامی زمینه های فعالیت خود؛ دارای سازمان های تخصصی و دستورالعمل ها و شیوه نامه های حرفه ای میباشد که با اعتقاد و عمل به ( تخصص گرایی و خرد جمعی و پیگیری مستمر ) و پس از بررسی و مطالعه دقیق علمی و عملی بهترین راه حل قضایی و انتظامی و اجرایی را تدوین و مورد بهره برداری قرار میدهد.