کیفری


کیفری :

• کلاهبرداری
• جعل و استفاده از سند مجعول
• سرقت و استرداد اموال مسروقه
• اختلاس، پولشویی، جرایم مالیاتی و تمامی دعاوی مالی
• خیانت در امانت
• فروش مال غیر
• جرائم پزشکی و دارویی
• جرائم سایبری و رایانه ای
•تهدیدو  توهینحقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایت‌های دولت از حقوق افراد و ارزش‌های جامعه می‌پردازد.