ثبت شرکت مختلط غیر سهامی


ثبت شرکت مختلط غیر سهامی “Limited partnership company یکی از انواع ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران می‌باشد که در حال حاضر منسوخ شده است! شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

اسم شرکت‌های مختلط غیر سهامی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

در نام شرکت مختلط غیر سهامی باید عبارت “شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. برای آگاهی بیشتر “راهنمای انتخاب اسم برای شرکت‌ها” را بخوانید.

سهامداران، هیئت مدیره و بازرسین در شرکت‌های مختلط غیر سهامی چه شرایطی باید داشته باشند؟

طبق ماده‌ی ۱۴۴ قانون تجارت ایران، اداره‌ی شرکت در شرکت‌های مختلط غیر سهامی به عهده‌ی شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن‌ها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است. همچنین طبق ماده‌ی ۱۴۵ همین قانون، شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره‌ی امور شرکت از وظایف او است.