ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی “Proportional liability partnership company یکی از انواع ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران می‌باشد که در حال حاضر منسوخ شده است! شرکت نسبی برای امور تجاری تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود. هر یک از شرکا به اندازه‌ی سرمایه‌ای که در شرکت دارد نسبت به قروض و تعهدات شرکت دارای مسئولیت می‌باشد. یعنی اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه‌ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته مسئول تادیه‌ی قروض شرکت است.

اسم شرکت‌های نسبی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

در اسم شرکت نسبی عبارت “شرکت نسبی” و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عباراتی از قبیل “و شرکا” یا “و برادران” ضروری است.