ثبت تغییرات شرکت

تمام شرکت‌ها و موسسه‌ها بعد از ثبت شرکت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی هستند که طبق قانون تجارت باید آن‌ها را ثبت کنند. برای ثبت تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه می‌باشد. روش و مقررات خاصی جهت تنظیم صورتجلسه لازم است و باید نکات بسیاری را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت یا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.
به صورت خلاصه انواع تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 • تغییر نشانی شرکت
 • تغییر موضوع فعالیت شرکت
 • الحاق به موضوع فعالیت شرکت
 • تغییر نام شرکت
 • افزایش سرمایه شرکت
 • کاهش سرمایه شرکت
 • ورود شریک یا سهامدار جدید به شرکت
 • خروج شریک یا سهامدار از شرکت
 • نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه
 • انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
 • انتخاب بازرسین (سهامی خاص)
 • تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی (سهامی خاص)
 • اصلاح ماده اساسنامه شرکت
 • انحلال شرکت
 • تاسیس یا انحلال شعبه
 • پرداخت سرمایه تعهدی
 • تبدیل نوع سهام
 • تغییر یا تمدید مدیر تصفیه

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت

بموجب ماده ۱۰۶ قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از کارهای زیر باشد، یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

 • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌.
 • تصویب ترازنامه‌.
 • کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌.
 • انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌.